TẤM NHÌN SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

- VIANCO luôn theo đuổi phương châm sử dụng nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm tốt sức khỏe cho người tiêu dùng.

- Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên nền tảng hơn 50 năm thấu hiểu với khẩu vị của người Việt.

- Mang Càry Việt Ấn đến với những người Việt xa quê hương, từ Mỹ đến châu Âu, Úc và các quốc gia khác có người Việt sinh sống.


TẦM NHÌN

- Phát triển Xí Nghiệp Liên Doanh VIANCO trở thành nhà cung cấp gia vị hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

- Đưa thương hiệu Vianco trở thành biểu tượng cho Hương vị của cuộc sống.

- Phát triển và bảo tồn những giá trị tinh hoa của ẩm thực Việt.

Sứ Mệnh VIANCO luôn theo đuổi phương châm sử dụng nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm tốt sức khỏe cho người tiêu dùng. Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên nền tảng hơn 50 năm thấu hiểu với khẩu vị của người Việt. Mang Càry Việt Ấn đến với những người Việt xa quê hương, từ Mỹ đến châu Âu, Úc và các quốc gia khác có người Việt sinh sống.Tầm nhìnPhát triển Xí Nghiệp Liên Doanh VIANCO trở thành nhà cung cấp gia vị hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Đưa thương hiệu Vianco trở thành biểu tượng cho Hương vị của cuộc sống. Phát triển và bảo tồn những giá trị tinh hoa của ẩm thực Việt.

Tags: